söndag 17 maj 2009

Rick slår på stora trumman

Det är löjligt och tråkigt av Rick Falkvinge att börja jämföra Agendas partiledardebatt i SVT med OS 2012. Hela diskussionen blir absurd och påminner mer om Sverigedemokraternas retorik, än den retorik som Piratpartiet brukade förespråka (vilket var ungefär fram till den första opinionsmätningen som placerade PP i EU-parlamentet).

Det är en fördel för Piratpartiet att inte delta i debatten, precis som det är en fördel för Sverigedemokraterna att inte behöva delta i debatten. Eftersom det var en partiledardebatt och inte en EU-parlamentsdebatt så ska Rick (PP) och Jimmie (SD) tacka sin lyckliga stjärna att de blev exkluderade. Åkesson för att han antagligen hade blivit massakrerad, eftersom han hade haft ännu mindre att komma med än vad Maud Olofsson gjorde, vars bidrag var hennes drömska leende mot Jan "Hingsten" Björklund. Rick Falkvinge hade blivit en borttappad katt i debatten eftersom han antagligen hade fått stamma fram "vi tar inte ställning i den frågan, vi fokuserar på yttrandefrihet och medborgarrättsfrågor". Inte för att det är något fel i att man fokuserar sig på några specifika frågor, men i det här forumet skulle Rick uppfattats väldigt tam. Piratpartiet är nu, som jag tidigare skrivit, ett enfrågeparti och man har därför inget i en partiledardebatt att göra.

Visst skulle Piratpartiet kunna engagera sig i miljöfrågor, skattefrågor och välfärdsfrågor. Problemet är att då är inte Piratpartiet längre ett parti som fokuserar på det som man sagt sig vilja fokusera på. Man ska därför hålla tyst och inte yttra sig, eftersom alla försök att dra in diskussionen på sådana områden är ute efter att förstöra trovärdigheten för partiet. Rick skulle kunna försöka använda sig av en medborgarrättsretorik i alla frågor i en debatt med de övriga partiledarna. Han skulle misslyckas, eftersom det för det första inte finns ett tydligt uttalat program för hur Piratpartiet skulle ta ställning i sådana frågor, hur ser välfärden ut ur ett medborgarrättsligt perspektiv? Är det att staten tar ansvar, eller är det den enskilde individen som ska ta ansvar ensam? Det är här vi kommer in på de typiska höger-vänsterfrågorna.

Rick skulle inte kunna representera medlemmarna i partiet genom att ta ställning, eftersom medlemmarna kommer från båda lägren. Min personliga gissning är dock att han skulle välja individens ansvar, som gammal moderat han är. Det är tråkigt att Piratpartiet börjar hänfalla till Sverigedemokratisk retorik, eftersom det finns oändligt många fler intelligenta medlemmar i PP än vad SD uppvisar. Vilket jag blev påmind om häromdagen då jag ville veta namnet på Sverigedemokraternas älsklingsforskare.

Piratpartiet blir inte exkluderade för att de har fel åsikter, det gäller heller inte Sverigedemokraterna. De blir exkluderade för att de inte har mandat i parlamentet. Det är till fördel för båda partier, eftersom de båda fokuserar på varsin fråga. Genom att kunna hävda att man blivit exluderad vinner man billiga politiska poäng.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar