onsdag 18 november 2009

"Men så är det om man är kommunist..."

Det är roligt när den som smutskastar helt plötsligt får ett bakslag och själv ställs på pottkanten. Centerpartiet, eller om det nu är deras ungdomsförbund, har en rolig liten kampanj som heter "Stopp för röd gubbe". Den går ut på att försöka skrämma upp det svenska folket med skräckscenariot att ett kommunistiskt parti skulle kunna få makten i Sverige efter nästa val. Man har bland annat gjort ett s.k. "skuggkabinett", där de farliga kommunisterna markeras med en röd gubbe. Mycket roligt och framförallt mycket barnsligt, det är ofta på den nivån man hamnar när man saknar riktiga argument. Det är tyvärr sådant som Vänsterpartiet får dras med ganska så mycket, det blir ofta den typen av resonemang från högerns sida varje gång man tappar tråden och saknar svar på tal. Då är det för de flesta debattörer ett perfekt läge att trumfa ut "kommunistkortet", som med Vänsterpartiets historia brukar bli ett säkert sätt att kunna byta ämne och istället debattera något helt väsenskilt från vad man började med.

Det är därför väldigt roligt att det äntligen kommer fram lite skit om Centerpartiet, som jag blev varse genom Alliansfritt Sverige. Ola Larsmo har skrivit en riktigt intressant artikel om Centerpartiets "bruna" historia. Jag hävdar inte på något sätt att Centern skulle vara nazister eller ens rasister, vilket jag vet att de inte är. Artikeln är intressant eftersom den sätter Vänsterpartiets historia i ett annat fokus. Ska ett parti definieras av enbart historian eller ska kanske det som sägs just nu vara av större vikt för hur partiet bedöms? Vänstern tog avstånd från beteckningen "kommunisterna" i samband med murens fall och Sovjets sammanbrott, likaså tog Centerpartiet, eller dåvarande Bondeförbundet, avstånd från sina nazistiska toner i samband med Andra världskrigets slut. Är det så att idéerna som fanns hos medlemmarna i dessa båda partier helt försvann i samband med partiets? Naturligtvis inte. Det fanns, och kanske rentav finns, naturligtvis kvar personer som hade naziståsikter i centern även efter 1946, liksom det i Vänstern fanns och antagligen finns medlemmar som har tydliga kommunistiska åsikter. Vad som inte ska glömmas är att det är historia, det är inte mer relevant än att vi ska notera den och ta den i beaktande.

Kommunism är inte en ondskefull ideologi (till skillnad från nazismen), brutal i retoriken, men målet är att alla människor utan åtskillnad ska ha ett rättvist och gott liv. Jag klandrar ingen för att kalla sig kommunist, eftersom illdåden och massmorden som utförts i dess namn inte har varit kommunism, vilket vem som helst som har ett resonerande tänkande och är läskunnig kan förstå genom att läsa på Wikipedia, eller i något annat uppslagsverk. Att det skulle vara hemskt att vara kommunist är alltså inte ett rimligt antagande och alla försök att smutskasta ideologin är bevis på okunskap.

Så jag hoppas att vi kan slippa de här löjliga anklagelserna om kommunister hit och dit, även om det nu skulle vara fallet i vissa lägen. Eller ska pajkastningen börja på allvar? Så att människorna i landet verkligen börjar tröttna på politikerna.

P.S. Jag är inte kommunist.

7 kommentarer:

 1. Några brister i resonemanget. Vänsterpartiet har väl aldrig "tagit avstånd" från kommunistbeteckningen. Ett namnbyte är ju en annan sak. Och även detta skedde för mindre än 20 år sedan. Och självfallet finns det många fler kommunister i dagens vänsterparti än det finns nazister i centern (antalet av de sistnämnda är med nästan hundraprocentig säkerhet noll). Vänsterpartiet DEFINIERADES ju också av kommunismen. Själva grunden för partiet. Centern definierades ju aldrig av vare sig nazismen, fascismen eller någon annan totalitär ideologi.

  Dina analogier är inte speciellt övertygande. Alls.

  SvaraRadera
 2. Men snälla någon?

  Centerpartiet har aldrig tagit avstånd från sina nazistiska åsikter. Centerpartiet definierades väl också av sitt obändiga motstånd mot kärnkraft och av sin landsbygdspolitik? Poängen är att det är oväsentligt att både Vänsterpartiet eller Centerpartiet har haft kontakter eller sympatier med totalitära regimer, ska vi ha en sådan måttstock finns inget parti i dagens riksdag som ska bevärdigas med förtroende. Ändrar partiet politik så är det medlemmarnas vilja och då ska tidigare politik inte definiera partiet, så enkelt är det. Centern är inte ett bondeparti längre och Vänsterpartiet är inte kommunistiskt.

  Varför ska Vänsterpartiet behöva ta avstånd med mer än att de har tagit bort beteckningen? Ska jag, som aldrig varit kommunist, dessutom var fem sex år då muren föll, behöva ta ansvar för vad som gjorts i kommunismens namn. Enbart för att jag är medlem i ett parti som en gång kallat sig kommunistiskt? Då är det lika rimligt att kalla centern för nazisympatisörer, vilket är löjligt.

  Vänsterpartiet förespråkar inte totalitärism, eller diktatur, eller planekonomi. Då är det väl ganska löjligt och motsägelsefullt att hävda att de gör det? Diskutera det som verkligen är den förespråkade politiken och sluta upp med smutskastningen, annars kommer politikerföraktet i Sverige öka och landet blir mer odemokratiskt.

  SvaraRadera
 3. Goddag yxskaft! Det var du som påstod att vänsterpartiet 'tog avstånd från beteckningen "kommunisterna" i samband med murens fall och Sovjets sammanbrott'. Jag påpekade bara att det inte stämmer. I övrigt håller jag mestadels med om det du skriver i ditt svar. Fast Centerpartiet har givetvis inte, trots vidriga rasistiska åsikter, "haft kontakter eller sympatier med totalitära regimer". Det påstås inte heller i Ola Larsmos artikel. Det är det bara Vänsterpartiet som har haft. Och om det nu vore så att centern - eller moderaterna eller folkpartiet - hade haft det så sent som för tjugo år sedan, hade vänstern tjatat om det minst lika mycket som högern nu tjatar om era sovjetkontakter. Det vet ju du också.

  Och med all rätt ska man väl säga. Är det verkligen helt trovärdigt att ett parti, vilket det än är, går från diktaturkramande till pålitliga demokrater över en natt? Det är det som är den verkliga frågan. Därvid är det synd att borgarna förenklar det hela i uppenbart propagandasyfte, för det skulle vara värt en saklig diskussion.

  SvaraRadera
 4. Jag var kanske otydlig. Varför ska Vänsterpartiet ta avstånd från kommunismen med ett öppet uttalande, när det är helt uppenbart att man gjort det genom att ta bort beteckningen i sitt partinamn. Centerpartiet hade visserligen inte någon beteckning för sina nazisympatier, men man hade en passus inskriven i sitt partiprogram, men genom att passusen togs bort tog man därmed också avstånd från nazistidéerna. Vad gäller att centern har "haft kontakter eller sympatier med totalitära regimer" så är väl samlingsregeringen under Andra världskriget ett tydligt exempel på när man haft det, särskilt som man uttryckligen hade nazisympatier inskrivna i sitt partiprogram. Samlingsregeringens beslut att låta tyska styrkor resa genom Sverige kan väl knappast räknas som annat än samarbete, även om man försökt tona ner detta faktum genom åren.

  Det är nu inte poängen. Vänsterpartiet har inte kommunism som ideologi längre och kan därför inte tillskrivas den benämningen. Även om det nu finns gamla kommunister kvar i Vänsterpartiet så är knappast det partiet som nyblivna kommunister söker sig till.

  Det är möjligt att man hade tjatat om både det ena och det andra från vänsterns sida om det hypotetiskt hade varit så att borgarna hade stött totalitärism för tjugo år sedan, men jag menar att det är ovidkommande. Det är rent hypotetiska spekulationer och kan inte användas som grund för att fortsätta tjata om det ännu idag. Det är idag vi lever, att slänga ordet kommunist i ansiktet på vänstern så fort de uttalar sig istället för att bemöta deras argument konkret är inte längre hållbart.

  SvaraRadera
 5. Det tråkiga är ju att vulgärpropagandan satt likhetstecken mellan kommunism och den fullständigt kommunismbefriade avart som utövades i Stalins diktatur.

  Kommunismen, den rena, har så vitt jag vet ännu aldrig tillämpats i något samhälle. Det närmaste man kan komma är små enklaver såsom vissa kloster och vissa kibbutzer/jordbrukskooperativ.

  Tanken bakom att produktionsmedlen skall tillhöra det allmänna, liksom exempelvis infrastrukturen, är väl ändå inte helt fel? Tänk bara på alla nedlagda fabriker i Sverige de senaste 50 åren. Vilken värdeförstöring har inte det inneburit (och vi vet ju alla vilka som alltid blir sittande med notan?).

  Om i stället det funnits ett krav på att kommunen i fråga har laglig rätt att ta över exempelvis en däcksfabrik som huvudkontoret i USA har beslutat sig för att lägga ner eftersom den konkurrerar ut en annan av deras dito i Tyskland, och sedan driva tillverkningen vidare i egen regi, hade inte det kunnat vara en fördel. Äcklig kommunism, förvisso, men ändå...?

  Jo, jag har nog en stark kommunistisk dragning, även fast jag aldrig har röstat på kommunisterna, om man bortser från mitt första val 1970 då jag röstade på KFML (utan parentetiska bokstäver på den tiden). Min ursäkt för det är att jag läste pedagogik på GU hösten 1969, och vi delade lokaler med nationalekonomerna, vars skoluniform var palestinaschalar och näbbskor. :)

  SvaraRadera
 6. (((( Kommunism är inte en ondskefull ideologi (till skillnad från nazismen), ))))

  Den Vita floden, Stalin mördade fler än Hitler just under kommunismens tecken så kom för fan inte å säg att kommunsismen inte är ondskefull då är du ute & cyklar.

  Treblinka 1945 - 1954, kan du berätta vad som hände där? Enligt media slutade 2:a världskriget 1945 & med det slutet också koncentrationslägrens fall.

  Vem byggde berlinmuren? Under vilken flagga?

  """Att det skulle vara hemskt att vara kommunist är alltså inte ett rimligt antagande och alla försök att smutskasta ideologin är bevis på okunskap.""" LOL Läs fakta.

  SvaraRadera
 7. Skulle ju läsa wikpedia som du sa & fann det här omgående.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsf%C3%B6rflyttningar_av_befolkningsgrupper_i_Sovjetunionen

  SvaraRadera