torsdag 16 april 2009

Är detta nog?

Vi som använder internet på daglig basis får ständigt nyhetsuppdateringar, vi har dock länge varit inskränkta och hållit oss till bloggar och dylikt som enbart kan nås genom internet. Vi är inte några främmande varelser, vi är era grannar, era barns vänner, era barns vänners föräldrar, era vänner. När vi bekämpar lagar som inskränker på VÅR yttrandefrihet, alltså din, min och dina barns yttrandefrihet, får vi istället försvara saker som har varit självklara för människan genom alla tider.

Nu får det faktiskt räcka. Det är inte ett dugg på lek längre. Lagar som FRA och IPRED kunde enbart i sina absolut bästa stunder sägas vara dåliga och kränkande, annars var de djupt inskränkande på vår yttrandefrihet. Nu har turen kommit till Telekompaketet och det är nog det mest överjävliga vi någonsin sett. Nu hycklar man inte längre, "frihet är viktigt, men det [internet] handlar om en komersiell tjänst", säger Sveriges delegat i rådsarbetsgruppen för telekommunikationer, Jörgen Samuelsson. Vad han menar är att det ska vara möjligt att inskränka på vad som ska få publiceras på internet, vilka sidor som ska kunna besökas. Man vill från EU:s håll reglera internet i stil med hur Kina censurerar för sina medborgare.

Vad är skälet undrar vi alla?

"Rådet menar att paketet reglerar marknaden för elektroniska kommunikationer, närmare bestämt att konkurrensen på marknaden ska vara god", säger den som ska bejaka de svenska intressena i frågor om telekommunikation i EU. Vi övriga människor ser internet som en uttrycksform, inte som ett kommersiellt medium. Visst det kan naturligtvis användas i handelsutbyte, men det är huvudsakligen ett informationsforum. Det här är ett förslag som ska skära i vår rätt till information! Nu handlar det om något långt värre än stöld, nu är det brott mot grundlagen.

Vi måste få ett slut på sådant här sinneslött dravel, rösta på Piratpartiet den 7 juni! För ett fritt internet, för fri information, för fri yttrandefrihet!

Det här inlägget är skickat som insändare till Arbetarbladet. Tycker du att det är ett bra inlägg, känn dig mer än välkommen att använda det i ditt eget namn. Tycker du att det är undermåligt, så klaga gärna och kom med konstruktiv kritik om hur det skulle kunna bli bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar