lördag 18 april 2009

Är detta toppen på civilisationstrappan?

Franska revolutionen och den amerikanska revolutionen är stordåd, det får vi lära oss i skolan. Det var början till den demokratiska värld vi idag ser och lever i, då mänskliga rättigheter som yttrandefrihet o.dyl. fastställdes. Trots detta tycks det råda någon form av konservatism bland de liberala medierna. För jag håller med, de två stora revolutionerna var något av det viktigaste som hänt vår värld. Men jag undrar vad som hade skett om man hade resonerat på samma sätt som DN vill att vi sak resonera idag, på 1700-talet; "så länge det inte finns något konkret och bra alternativ till upphovsrätten bör vi hålla fast vid lagen och försvara den". Då är ändå inte upphovsrätten den viktigaste frågan i det här debaclet, även om den har en stor roll i det hela.

För att återgå till DN:s resonemang om att man ska hålla fast vid lagarna eftersom det ännnu inte finns något alternativ. Den amerikanska revolutionen kan påstås ha betytt mycket och det med rätta, men den hade sitt ursprung i att amerikanerna inte ville betala skatt till den brittiska kronan. Det var lag på att betala skatt till kronan och dessa "anarkister", för att använda oss av DN:s språkbruk, ville alltså bryta mot lagen.

Liknande scenario återfinner vi i förstadiet till den franska revolutionen. Adeln och prästerskapets makt inskränkte på övriga medborgares rättigheter (som de själva ansåg sig ha, i själva verket hade de inga, i lagens mening). I slutändan avskaffades adeln och prästerna fråntogs sin makt.

DN och dess gelikar i massmedia vill hävda att det alltså hade varit bättre om den franska och den amerikanska revolutionen aldrig hade ägt rum? Eftersom man bröt mot rådande lagstiftning, trots att den rådande lagstiftningen ansågs felaktig. Eller är det ett regelrätt slag man måste utkämpa för att det ska räknas som ett fullgott alternativ? Jamen, hävdar kritiker till Piratpartiet, det är ingen majoritet som är emot rådande upphovsrätt. Nej, men det är heller ingen stark majoritet som ställer sig bakom den, det är två läger bestående av en minoritet av befolkningen som anser att detta är viktiga frågor, övriga bryr sig inte nämnvärt. Men dessa två grupper står i direkt relation till varandra och frågan är bara vem som slutligen ska vika sig. Vår sida växer dessutom markant dag för dag, till följd av den andra sidans fatala misstag.

Kanske ska tilläggas dock att det säkerligen inte handlade om någon överväldigande majoritet som slöt upp i kampen mot överheten i de två nämnda revolutionerna. Snarare var det så att en liten grupp ställde sig upp för att sedan med övertygelse få med sig den stora passiva massan. Historien skrivs av segraren och i det här kriget vi nu står inför, men som vi inte velat ha, kommer vi göra allt för att segra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar